Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Trần Việt Quân

Dù chúng ta là ai, dù chúng ta làm nghề gì, dân tộc nào, tôn giáo ra sao đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống. Nên bạn chọn sống một cuộc đời như thế nào là do chính mình! Tôi mong muốn cống hiến và lan tỏa giá trị của con đường này đến nhiều người hơn nữa, để mỗi ngày còn được sống đều tràn đầy những niềm vui và ý nghĩa. Hãy chung tay lan tỏa để cùng nhau xây dựng một gia đình lớn - Cộng đồng sống Tử Tế và cống hiến hết mình. Đó cũng là sứ mệnh của tôi.

Where can you listen?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episodes

Questions & Answers

How many episodes are there of Trần Việt Quân?

There are 11 episodes avaiable of Trần Việt Quân.

What is Trần Việt Quân about?

We have categorized Trần Việt Quân as:

  • Arts
  • Education
  • Books
  • Self-Improvement

Where can you listen to Trần Việt Quân?

Trần Việt Quân is available, among others places, on:

  • Spotify
  • Apple Podcasts
  • Podtail
  • Google Podcasts

When did Trần Việt Quân start?

The first episode of Trần Việt Quân that we have available was released 22 January 2024.

Who creates the podcast Trần Việt Quân?

Trần Việt Quân is produced and created by Trần Việt Quân.